{"_id":"57bacd8b6436180e006ea3b7","project":"56d43c20ffd25c150090e049","category":{"_id":"5703898d18ad001700a29691","version":"5703898d18ad001700a2968d","project":"56d43c20ffd25c150090e049","__v":0,"sync":{"url":"","isSync":false},"reference":false,"createdAt":"2016-03-01T08:08:34.978Z","from_sync":false,"order":4,"slug":"datentypen","title":"Datentypen"},"githubsync":"","user":"561f59254d67490d00804aa2","__v":0,"version":{"_id":"5703898d18ad001700a2968d","project":"56d43c20ffd25c150090e049","__v":1,"hasDoc":true,"hasReference":true,"createdAt":"2016-04-05T09:46:53.342Z","releaseDate":"2016-04-05T09:46:53.342Z","categories":["5703898d18ad001700a2968e","5703898d18ad001700a2968f","5703898d18ad001700a29690","5703898d18ad001700a29691","5703898d18ad001700a29692"],"is_deprecated":false,"is_hidden":false,"is_beta":true,"is_stable":true,"codename":"","version_clean":"1.2.0","version":"1.2"},"updates":[],"next":{"pages":[],"description":""},"createdAt":"2016-08-22T10:01:47.794Z","link_external":false,"link_url":"","sync_unique":"","hidden":false,"api":{"settings":"","results":{"codes":[]},"auth":"required","params":[],"url":""},"isReference":false,"order":999,"body":"Frei konfigurierbarer Partner (Bsp. Ausrüster/Promoter/...) eines [Project](doc:project)s.\n[block:parameters]\n{\n \"data\": {\n  \"h-0\": \"Name\",\n  \"h-1\": \"Typ\",\n  \"h-2\": \"Beschreibung\",\n  \"h-3\": \"Detailgrad\",\n  \"0-0\": \"id\",\n  \"1-0\": \"title\",\n  \"2-0\": \"description\",\n  \"3-0\": \"url\",\n  \"4-0\": \"image\",\n  \"5-0\": \"replies\",\n  \"6-0\": \"notification_abo\",\n  \"7-0\": \"notifications\",\n  \"0-1\": \"Int\",\n  \"2-1\": \"string (HTML)\",\n  \"1-1\": \"string\",\n  \"6-3\": \"FULL\",\n  \"7-3\": \"FULL\",\n  \"0-3\": \"SHORT\",\n  \"1-3\": \"SHORT\",\n  \"2-3\": \"SHORT\",\n  \"3-3\": \"SHORT\",\n  \"4-3\": \"SHORT\",\n  \"5-3\": \"SHORT\",\n  \"3-1\": \"string\",\n  \"4-1\": \"[Image](doc:image)\",\n  \"5-1\": \"Array< [Message](doc:message) >\",\n  \"6-1\": \"Bool\",\n  \"7-1\": \"Array < [Notification](doc:notification) >\",\n  \"7-2\": \"Ungelesene Notifications zu diesem Beitrag für den aktuellen Nutzer\",\n  \"6-2\": \"Notification-Abo-Status des aktuellen Nutzers\",\n  \"5-2\": \"Antworten auf diese Message\",\n  \"4-2\": \"Bild\",\n  \"3-2\": \"beliebige URL zum Partner\",\n  \"2-2\": \"Beschreibung\",\n  \"1-2\": \"Titel\",\n  \"0-2\": \"ID\"\n },\n \"cols\": 3,\n \"rows\": 5\n}\n[/block]","excerpt":"","slug":"project-partner","type":"basic","title":"Project Partner"}
Frei konfigurierbarer Partner (Bsp. Ausrüster/Promoter/...) eines [Project](doc:project)s. [block:parameters] { "data": { "h-0": "Name", "h-1": "Typ", "h-2": "Beschreibung", "h-3": "Detailgrad", "0-0": "id", "1-0": "title", "2-0": "description", "3-0": "url", "4-0": "image", "5-0": "replies", "6-0": "notification_abo", "7-0": "notifications", "0-1": "Int", "2-1": "string (HTML)", "1-1": "string", "6-3": "FULL", "7-3": "FULL", "0-3": "SHORT", "1-3": "SHORT", "2-3": "SHORT", "3-3": "SHORT", "4-3": "SHORT", "5-3": "SHORT", "3-1": "string", "4-1": "[Image](doc:image)", "5-1": "Array< [Message](doc:message) >", "6-1": "Bool", "7-1": "Array < [Notification](doc:notification) >", "7-2": "Ungelesene Notifications zu diesem Beitrag für den aktuellen Nutzer", "6-2": "Notification-Abo-Status des aktuellen Nutzers", "5-2": "Antworten auf diese Message", "4-2": "Bild", "3-2": "beliebige URL zum Partner", "2-2": "Beschreibung", "1-2": "Titel", "0-2": "ID" }, "cols": 3, "rows": 5 } [/block]